ITK Inseneribüroo

ITK Inseneribüroo nimi tuleb pikemast nimetusest Insenertehnilised Kommunikatsioonid või nagu selle multifunktsionaalsed töötajad naeravad, Ise Teeme Kõike. ITK Inseneribüroo moto on „projekteerides tulevikku“ – sellest suunanäitajast on ettevõte ka kõik oma kaheteist tegutsemisaastat kinni pidanud ning aegunud lahenduste taha ei takerdu. ITK tublid projekteerijad on kõik oma ala eksperdid ning projekteerivad tugev- ja nõrkvoolu, automaatika, veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte ning jahutuse eriosi kaasaegse tehnoloogiaga, kuid pidades silmas tuleviku vajadusi.

Oleme uhked oma klientide ja koostööpartnerite üle, kes hindavad ITK panust hoone kõikide tehnosüsteemide terviklikuks projekteerimiseks. Töö kiidab tegijat – oleme projekteerinud nii korterelamuid, büroohooneid, kaubanduskeskusi, ühiskondlikke hooneid, haridusasutusi, aga ka spetsiifilisi teadmisi nõudvaid tööstusrajatisi. ITK-s ei kardeta ühtegi väljakutset ning vastavalt vajadusele käiakse end ka pidevalt täiendamas.

ITK insenerid on suunarajajaiks ka kõige komplitseerituimate hoonete projekteerimislahenduste leidmisel: olgu see Lutheri Masinasaali keerukas valgustuslahendus, mille üle oleks ilmselt uhked ka üle 100 aasta tagasi hoone projekteerinud Peterburi arhitektid Nikolai Vassiljev ja Aleksei Bubõr isiklikult; või rahvakeeli Superministeeriumiks kutsutud ultramodernse Ühendministeeriumide büroohoone energiasäästlikkus ja kaasaegsus, kus oleks mugav Eesti elu edasi viia ükskõik, millisel ministril.

Mängulise kergusega kiidaks meid ilmselt ka Ülemiste vanake, kes Tallinnal kunagi valmis saada ei lase: viimasel ajal on ITK insnenerid andnud suure panuse sadama-äärse ala arendamisse, kus pealinnale vääriliselt valgustatud kuue koos võimsaima jõu- ja automaatikapaigaldisega saab selga nii Norde Centrum kui ka Admiraliteedi basseini äärne uus ja tubli Porto Franco äri- ja büroohoone. Kui vanakesel siiski protesteerimissoov peaks tekkima, et linn liiga suure rutuga kerkib, võib ta ka Tallinna uude kohtumajja avaldust viima minnes kohata ITK tublisid insenere, kes väsimatu võimsusega sealseid LED-valgusteid projekteerivad.


ITK Inseneribüroo presentatsioonITK Inseneribüroo presentatsioon

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine

Lisaks veevarustuse ja kanalisatsioonitööde projekteerimisele pakub ITK Inseneribüroo ka teostatud projekteerimistööde ekspertiisi ja projekteerimistööde eelset ning järgset konsultatsiooni. Et tagada võimalikest parim lahendus, teeme alati tihedat koostööd kliendiga, vajadusel aitame taotleda ka kooskõlastusi ja ehitusluba.

Sisemiste süsteemide projekteerimine elamute, ühiskondlike, administratiiv- ja tööstushoonete tarbeks:

 • Olmeveevarustus
 • Tuletõrjeveevarustus
 • Sprinklersüsteemid
 • Vahtkustutuse süsteemid
 • Tehnoloogiline veevarustus
 • Olmekanalisatsioon
 • Tehnoloogiline kanalisatsioon

Välisvõrgud

Pakume välisvõrkude projekteerimist järgmistes valdkondades:

 • Madalpinge- ja keskpingevõrkude projekteerimine
 • Sidevõrkude projekteerimine
 • Tänavavalgustuse ja platsivalgustuse projekteerimine
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud ning kinnistute liitumisprojektid
 • Sademeveekanalisatsioon
 • Drenaaž
 • Kinnistu soojustrasside ning kaugküttevõrkude projekteerimine

Projekteerimine

PAKUME PROJEKTEERIMISE TEENUSEID JÄRGMISTES VALDKONDADES:

Omame pikaajalist kogemust erinevat liiki hoonete/rajatiste projekteerimisel. Sealhulgas:
 • Elamud – eramud, korterelamud
 • Ühiskondlikud hooned – koolid, lasteaiad, raviasutused, hotellid, majutusasutused, restoranid, konverentsikeskused, teatrid
 • Ärihooned – ärikeskused, kaubanduskeskused, büroohooned
 • Tööstusrajatised – tööstus- ja tootmishooned, terminalid, toiduainetööstus, sadamarajatised, katlamajad
 • Elektrijaamad – koostootmisjaamad (CHP), päikeseelektrijaamad

STANDARDID JA NORMATIIVID

Meie insenerid järgivad uusimaid standardeid ja normatiive: EVS, EN, ISO, DNV, Loyd, ABS, NORSOK, DSP.

Kütte, ventilatsiooni ning jahutuse projekteerimine

Projekteerime väga erineva kasutusotstarbega hoonete kütet, ventilatsiooni ja jahutust, lisaks ka erisüsteeme nagu suitsuärastus või ülerõhusüsteemid. Oma arvutused teostame vastavalt hoone sisekliima parameetritele ning projekteerime alati hoone energiavajadusele kõige paremini vastavad kütte-. ventilatsiooni ja jahutuse süsteemid.

Lisaks kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimisele pakume ka teostatud projekteerimistööde ekspertiisi ja projekteerimistööde eelset ning järgset konsultatsiooni, vajadusel aitame taotleda ka kooskõlastusi ja ehitusluba.

Valik meie kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimistöödest:

 • Põrandaküte
 • Radiaatorküte
 • Õhkküte
 • Soojussõlmed
 • Elamute ja tööstushoonete ventilatsioon
 • Suitsuärastus
 • Ventilatsiooniõhu jahutus
 • Kohtkonditsioneerid
 • Energiamärgiste koostamine

Elektripaigaldiste projekteerimine

ITK Inseneribürool on laialdased kogemused väga erinevat liiki hoonete elektriprojekteerimisel. Lisaks elektripaigaldiste projekteerimisele teostame ka elektriprojektide ekspertiise, pakume konsultatsioone ja järelevalvet.

Pakume elektriprojekteerimise teenuseid nii Eesti kui välisturgudele – oleme elektriprojekte teinud näiteks Soome, Rootsi, Norra jpt turgudele.

Koostame elektriprojekte järgnevates valdkondades:

 • Elektrivarustus
 • Hoonesiseste elektripaigaldiste projekteerimine
 • Tugevvoolupaigaldised
 • Nõrkvoolupaigaldised
  • Andmesidesüsteemid (telefoni ja arvutivõrgud)
  • Tulekahjusignalisatsioon (ATS)
  • Valvesignalisatsioon
  • Videovalve
  • Helindus-, kuulutus- ja evakuatsioonihelinduse süsteemid
  • Läbipääsusüsteemid, fonosüsteemid
 • Hoone automaatika (hoone tehnosüsteemide juhtimine)
 • Tuleohutuse automaatika
  • Sprinklersüsteemid
  • Suitsutõrjesüsteemid
  • Turvavalgustus
 • “targa maja” süsteemid (EIB/KNX, LON, IHC, DALI)
 • Tööstusautomaatika, protsessijuhtimine
 • Ex elektripaigaldised plahvatusohtlikesse keskkondadesse, vastavalt ATEX normatiividele
 • Valgustuspaigaldised
  • Sisevalguspaigaldised
  • Välisvalguspaigaldised
 • Alajaamade projekteerimine
 • Kilpide primaar- ja sekundaarahelate projekteerimine: madal- ja keskpinge jaotuskilbid, mootorite juhtimiskilbid (MCC), automaatikakilbid (CC)
 • Elektritootja liitumised
 • Päikese- ja tuuleelektrijaamade võrgulahenduste projekteerimine

BIM

Oma igapäevases praktikas oleme tööde teostamiseks kasutusele võtnud projekteerimise valdkonna uusima tehnoloogia.

Ehitusinfo modelleerimise protsess (Building information modeling – BIM) hõlmab ehitiste füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste ning karakteristikute genereerimist ja haldamist. Väljundiks olev ehitusinfo mudel on ehitisepõhine inforessurss, mis aitab kinnisvara omanikku ehitisepõhiste otsuste langetamisel alates esialgsest kontseptuaalsest staadiumist läbi projekteerimise, ehitamise, tema elutsükli kuni lammutamiseni.

BIM mudeli kasutamine projekteerimise staadiumis annab tuntava eelise ja kokkuhoiu ka hilisemas ehituse ning kasutuse etapis. Läbi mudelprojekteerimise tagame tuntavalt suurema täpsuse ja korrektsuse võrreldes traditsioonilise projekteerimisega.

BIMTööde teostamiseks kasutame uusimaid versioone järgmistest mudelprojekteerimist võimaldavatest tarkvaratoodetest:

 • CADS Planner Professional
 • MagiCAD
 • AutoCAD
 • Tekla BIMSight

Samuti teeme tihedalt koostööd ning arendust arhitektide ja konstruktoritega, et saavutada lõpptulemusena kvaliteetne, terviklik ning funktsionaalne ehitusprojekt.