Välisvõrgud

Pakume välisvõrkude projekteerimist järgmistes valdkondades:

  • Madalpinge- ja keskpingevõrkude projekteerimine
  • Sidevõrkude projekteerimine
  • Tänavavalgustuse ja platsivalgustuse projekteerimine
  • Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud ning kinnistute liitumisprojektid
  • Sademeveekanalisatsioon
  • Drenaaž
  • Kinnistu soojustrasside ning kaugküttevõrkude projekteerimine