Elektripaigaldiste projekteerimine

ITK Inseneribürool on laialdased kogemused väga erinevat liiki hoonete elektriprojekteerimisel. Lisaks elektripaigaldiste projekteerimisele teostame ka elektriprojektide ekspertiise, pakume konsultatsioone ja järelevalvet.

Pakume elektriprojekteerimise teenuseid nii Eesti kui välisturgudele – oleme elektriprojekte teinud näiteks Soome, Rootsi, Norra jpt turgudele.

Koostame elektriprojekte järgnevates valdkondades:

 • Elektrivarustus
 • Hoonesiseste elektripaigaldiste projekteerimine
 • Tugevvoolupaigaldised
 • Nõrkvoolupaigaldised
  • Andmesidesüsteemid (telefoni ja arvutivõrgud)
  • Tulekahjusignalisatsioon (ATS)
  • Valvesignalisatsioon
  • Videovalve
  • Helindus-, kuulutus- ja evakuatsioonihelinduse süsteemid
  • Läbipääsusüsteemid, fonosüsteemid
 • Hoone automaatika (hoone tehnosüsteemide juhtimine)
 • Tuleohutuse automaatika
  • Sprinklersüsteemid
  • Suitsutõrjesüsteemid
  • Turvavalgustus
 • “targa maja” süsteemid (BackNET, KNX, DALI)
 • Tööstusautomaatika, protsessijuhtimine
 • Ex elektripaigaldised plahvatusohtlikesse keskkondadesse, vastavalt ATEX normatiividele
 • Valgustuspaigaldised
  • Sisevalguspaigaldised
  • Välisvalguspaigaldised
 • Alajaamade projekteerimine
 • Kilpide primaar- ja sekundaarahelate projekteerimine: madal- ja keskpinge jaotuskilbid, mootorite juhtimiskilbid (MCC), automaatikakilbid (CC)
 • Elektritootja liitumised
 • Päikese- ja tuuleelektrijaamade võrgulahenduste projekteerimine