Elektrijaamad

Toholampi elektrijaam

Valdkonnad:

 • toholampiTugevvoolu, protsessi automaatika ja nõrkvoolu projekt
 • 1,4MW tootmisvõimsust.
 • Puiduhakke katlamaja, asukoht Põhja-Soomes. Kogu hoone projekteerimise protsessi käigus kasutati BIM tehnoloogiat, mille käigus modelleeriti erinevate tehnoloogiliste osade ruumilist paigutust.

POGI koostootmisjaam

Valdkonnad:

 • PogiTugevvoolu, protsessi automaatika ja nõrkvoolu projekt
 • 2MW tootmisvõimsust.
 • Koostootmisjaam varustab soojusega Paide linna ning keskkonna-
  säästlikult toodetud elekter suunatakse Elektrilevi võrku. Kütusena kasutab uus jaam kohalikku biokütust.

Näki Päikeseelektrijaam

Valdkonnad:

 • Solar-farmEskiisprojekt
 • 70MW tootmisvõimsust
 • Eskiisprojekti käigus modelleerisime päikese aastaringset käitumist antud geograafilises punktis, arvestasime varjude mõju tootlikkusele erinevatel aastaaegadel ning simulatiooni käigus valisime optimaalseima ja kõrgeima tootlikkusega päikesepaneelide asetuse.