Tööstusrajatised

Eesti Elektrijaama uue 300MW elektrijaama tuhapulbi pumplahoone

 • Tugevvoolu-, automaatika- ja nõrkvoolupaigaldis
 • Installeeritud võimsus: 2MW
 • Projekteerimise käigus lahendati nelja 10kV bagerpumba elektrivarustus ning juhtimine. Samuti kuivuha pneumotranspordi süsteem ning märgtuha ärastuse süsteem ning komplektne juhtimise ja jälgimise automaatika, mis ühendatakse Alstomi poolt ehitatava uue 300MW elektrijaama SCADA süsteemiga.

Sillamäe raskete süsivesinike ümbertöötlustehas 

 • Tugevvoolu-, protsessiautomaatika- ja nõrkvoolupaigaldis
 • Territooriumi pindala: 22,5ha
 • Installeeritud võimsus: 20MW
 • Toodetav võimsus: 37MW

Tähtsamad objektid:

 • 2 x energiablokk, rafineerimisseadme toiteks
 • Raudteeestakaad
 • Tooraine mahutipark, tumedate kütuste mahutipark, heledate kütuste mahutipark
 • Autolaadimise estakaad
 • 4 x 6/0,69/0,4 alajaam
 • Admin hoone

AS Nordkalk Rakke lubjatehas

 • nordkalkTugevvoolu-, protsessiautomaatika- ja nõrkvoolupaigaldis
 • Installeeritud võimsus: 1MW
 • Lubjakivi ja fillerite tootmisüksus
 • Vastuvõtupunker
 • Purustushoone
 • Sõelumishoone
 • Lubjaahi
 • Pneumotransporrtöör
 • Tükklubja ladu
 • Purulubja ladu
 • Jahvatushoone
 • Admin hoone