BIM

Oma igapäevases praktikas oleme tööde teostamiseks kasutusele võtnud projekteerimise valdkonna uusima tehnoloogia.

Ehitusinfo modelleerimise protsess (Building information modeling – BIM) hõlmab ehitiste füüsiliste ja funktsionaalsete omaduste ning karakteristikute genereerimist ja haldamist. Väljundiks olev ehitusinfo mudel on ehitisepõhine inforessurss, mis aitab kinnisvara omanikku ehitisepõhiste otsuste langetamisel alates esialgsest kontseptuaalsest staadiumist läbi projekteerimise, ehitamise, tema elutsükli kuni lammutamiseni.

BIM mudeli kasutamine projekteerimise staadiumis annab tuntava eelise ja kokkuhoiu ka hilisemas ehituse ning kasutuse etapis. Läbi mudelprojekteerimise tagame tuntavalt suurema täpsuse ja korrektsuse võrreldes traditsioonilise projekteerimisega.

BIMTööde teostamiseks kasutame uusimaid versioone järgmistest mudelprojekteerimist võimaldavatest tarkvaratoodetest:

  • CADS Planner Professional
  • MagiCAD
  • AutoCAD
  • Tekla BIMSight

Samuti teeme tihedalt koostööd ning arendust arhitektide ja konstruktoritega, et saavutada lõpptulemusena kvaliteetne, terviklik ning funktsionaalne ehitusprojekt.