Liitumisprojektide koostamine

Seoses kauaoodatud tänavatrasside väljaehitamisega Suurupi ja Vääna-Jõesuu elurajoonis pakub meie ettevõte eraisikutele veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojektide koostamise teenuseid.

Projekti koostamiseks tuleb kliendil eelnevalt hankida järgmised dokumendid ja andmed:

1. Tehnilised tingimused – tellitakse trasside valdajalt (OÜ Strantum) kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimiseks. Vajadusel võib ITK Inseneribüroo aidata taotlusblanketi täitmisega.

Klient tasub tehniliste tingimuste väljastamise eest teenustasu OÜ-le Strantum, mis on 31,92 €. Juhul kui tehnilised tingimused olid varasemalt väljastatud, tuleb kontrollida nende kehtivusaega ning vajadusel pöörduda OÜ Strantum poole kehtivuse pikendamiseks.

2. Hoone esimese korruse arhitektuurne plaan

  • Digitaalsel kujul (dwg failina) või
  • Paberkandjal (tuleb kokkuleppida aeg, millal on võimalik kliendil see edastada)

Kliendil tuleb eelnevalt läbi mõelda, mis ruumi tuleb veesisend ja veemõõdusõlm. Tuleb kindlasti arvestada trassi valdaja nõuetega, et veemõõdusõlm peab asuma hoones kohe välisseina taga, võimalikult peakraani lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei lange alla +4oC ja ei tõuse üle +40oC.

3. Kinnistu olemasolevate reovee kontrollkaevude või kogumismahutite kõrgusmärgid. Vajadusel võib ITK Inseneribüroo aidata kinnistusiseste mõõdistuste korraldamisega.

Sõltuvalt kinnistul olemasolevast situatsioonist võib see teenus tasuline olla. Sõltuvalt iga kinnistu olemasolevast olukorrast võivad projekti koostamiseks vajalikud lähteandmed täieneda.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekti koostamise ja kooskõlastamise maksumus sõltub objekti keerukusest. Peale lähteandmete saamist koostame Teile personaalse pakkumise.

Projekti koostamise eeldatav kestus on 2–4 nädalat, millele lisandub kooskõlastamise aeg (orienteeruvalt 1 kuu).

Tööde eest tasumine toimub pärast töö teostamist arve alusel.
Maksetähtaeg 10 kalendripäeva.
Järelmaksu võimalus projekteerimistöödele kuni kaheks kuuks.

Ehitustööde maksumuse saab määrata vastavalt kooskõlastatud projekti mahtude järgi. Vajadusel on võimalik meie vahendusel tellida hiljem ka ehitustööd trassi väljaehitamiseks.

Huvi korral palume saata tellimus aadressile suurupi@www.itk-ib.ee või helistada telefonil +372 6509751.